Country Level Units As Of Country Page Afghanistan 20.00 LCU 2010 Albania 150.00 LCU 2010 Algeria 85.00 LCU 2010 Angola 50.00 LCU 2008 Antigua and Barbuda 6.50 LCU 2010 Argentina 5.38 LCU 2010 Armenia 550.00 LCU 2010 Australia 11.98 LCU 2010 Austria 4.00 LCU 2010 Azerbaijan 0.70 LCU 2010 Bahrain 0.70 LCU 2010 Bangladesh 33.00 LCU 2010 Barbados 11.00 LCU 2010 Belarus 2,490.00 LCU 2010 Belgium 4.84 LCU 2010 Belize 5.00 LCU 2010 Benin 500.00 LCU 2010 Bolivia 6.00 LCU 2010 Bosnia and Herzegovina 2.30 LCU 2010 Botswana 18.00 LCU 2010 Brazil 3.25 LCU 2010 Brunei 1.90 LCU 2010 Bulgaria 4.12 LCU 2010 Burkina Faso 700.00 LCU 2010 Burundi 800.00 LCU 2010 Cambodia 0.33 LCU 2010 Cameroon 500.00 LCU 2010 Canada 8.07 LCU 2010 Cape Verde 200.00 LCU 2010 Central African Republic 312.00 LCU 2010 Chad 500.00 LCU 2010 Chile 1,600.00 LCU 2010 China 5.00 LCU 2010 Colombia 1,880.00 LCU 2010 Comoros 500.00 LCU 2010 Congo 1,000.00 LCU 2010 Congo Brazzaville 500.00 LCU 2010 Costa Rica 800.00 LCU 2010 Croatia 18.00 LCU 2010 Cuba 7.00 LCU 2008 Cyprus 2.82 LCU 2010 Czech Republic 63.00 LCU 2010 Denmark 37.00 LCU 2010 Djibouti 200.00 LCU 2010 Dominica 3.50 LCU 2010 Dominican Republic 120.00 LCU 2010 Ecuador 1.70 LCU 2010 Egypt 4.00 LCU 2010 El Salvador 1.75 LCU 2010 Equatorial Guinea 1,000.00 LCU 2008 Eritrea 60.00 LCU 2010 Estonia 31.91 LCU 2010 Ethiopia 7.00 LCU 2010 Fiji 2.30 LCU 2008 Finland 4.40 LCU 2010 France 5.60 LCU 2010 Gabon 1,000.00 LCU 2010 Gambia 10.00 LCU 2010 Georgia 1.30 LCU 2010 Germany 4.95 LCU 2010 Ghana 2.00 LCU 2010 Greece 3.20 LCU 2010 Grenada 7.65 LCU 2010 Guatemala 13.59 LCU 2010 Guinea 2,000.00 LCU 2010 Guinea Bissau 300.00 LCU 2010 Guyana 300.00 LCU 2010 Honduras 27.00 LCU 2010 Hungary 610.53 LCU 2010 Iceland 900.00 LCU 2010 India 70.00 LCU 2010 Indonesia 13,125.00 LCU 2010 Iran 4,739.00 LCU 2010 Iraq 750.00 LCU 2010 Ireland 8.55 LCU 2010 Israel 21.00 LCU 2010 Italy 3.70 LCU 2010 Ivory Coast 700.00 LCU 2010 Jamaica 580.00 LCU 2010 Japan 300.00 LCU 2010 Jordan 1.70 LCU 2010 Kazakhstan 100.00 LCU 2010 Kenya 100.00 LCU 2010 Kiribati 8.00 LCU 2010 Kuwait 0.47 LCU 2010 Kyrgyzstan 24.00 LCU 2010 Laos 5,000.00 LCU 2010 Latvia 1.52 LCU 2010 Lebanon 2,250.00 LCU 2010 Lesotho 28.00 LCU 2010 Liberia 50.00 LCU 2010 Libya 1.00 LCU 2010 Lithuania 7.60 LCU 2010 Luxembourg 3.68 LCU 2010 Macedonia 50.00 LCU 2010 Madagascar 2,000.00 LCU 2010 Malawi 150.00 LCU 2008 Malaysia 10.00 LCU 2010 Maldives 19.00 LCU 2010 Mali 700.00 LCU 2010 Malta 4.00 LCU 2010 Mauritania 400.00 LCU 2010 Mauritius 75.00 LCU 2010 Mexico 30.00 LCU 2010 Moldova 9.00 LCU 2010 Mongolia 1,500.00 LCU 2010 Montenegro 0.65 LCU 2010 Morocco 17.50 LCU 2010 Mozambique 15.00 LCU 2010 Myanmar 650.00 LCU 2010 Namibia 26.95 LCU 2010 Nepal 85.00 LCU 2010 Netherlands 5.05 LCU 2010 New Zealand 11.30 LCU 2010 Nicaragua 27.95 LCU 2010 Niger 500.00 LCU 2010 Nigeria 250.00 LCU 2010 North Korea 20.00 LCU 2008 Norway 81.00 LCU 2010 Oman 0.65 LCU 2010 Pakistan 28.10 LCU 2010 Panama 3.25 LCU 2010 Papua New Guinea 11.26 LCU 2008 Paraguay 1,300.00 LCU 2010 Peru 4.50 LCU 2010 Philippines 22.00 LCU 2010 Poland 7.95 LCU 2010 Portugal 3.50 LCU 2010 Qatar 6.00 LCU 2010 Romania 9.90 LCU 2010 Russia 31.00 LCU 2010 Rwanda 500.00 LCU 2010 Saint Kitts and Nevis 6.50 LCU 2010 Saint Lucia 6.50 LCU 2010 Saint Vincent and the Grenadines 5.40 LCU 2010 Samoa 8.00 LCU 2010 San Marino 4.00 LCU 2010 Sao Tome and Principe 20,000.00 LCU 2010 Saudi Arabia 7.00 LCU 2010 Senegal 650.00 LCU 2010 Serbia 85.00 LCU 2010 Seychelles 74.00 LCU 2010 Sierra Leone 1,600.00 LCU 2010 Singapore 11.60 LCU 2010 Slovak Republic 2.42 LCU 2010 Slovenia 2.50 LCU 2010 Somalia 0.30 LCU 2010 South Africa 21.99 LCU 2010 South Korea 2,500.00 LCU 2010 Spain 3.40 LCU 2010 Sri Lanka 380.00 LCU 2010 Sudan 3.00 LCU 2010 Suriname 6.00 LCU 2010 Swaziland 27.50 LCU 2010 Sweden 50.00 LCU 2010 Switzerland 7.20 LCU 2010 Syria 30.00 LCU 2010 Tajikistan 3.00 LCU 2010 Tanzania 2,500.00 LCU 2010 Thailand 58.00 LCU 2010 The Bahamas 2.69 LCU 2010 Timor Leste 1.25 LCU 2010 Togo 550.00 LCU 2010 Tonga 7.30 LCU 2010 Trinidad and Tobago 16.00 LCU 2010 Tunisia 1.90 LCU 2010 Turkey 4.50 LCU 2010 Turkmenistan 3.40 LCU 2010 Tuvalu 6.00 LCU 2010 UAE 7.00 LCU 2010 Uganda 1,500.00 LCU 2010 UK 6.29 LCU 2010 Ukraine 5.50 LCU 2010 Uruguay 70.00 LCU 2010 USA 5.72 LCU 2010 Uzbekistan 1,100.00 LCU 2010 Vanuatu 653.00 LCU 2010 Venezuela 16.00 LCU 2010 Vietnam 14,000.00 LCU 2010 Yemen 180.00 LCU 2010 Zambia 8,000.00 LCU 2010 Zimbabwe 0.50 LCU 2010

Cheapest brand of cigarettes – price in international dollars by country – data from quandl

Covina discount cigarettes – covina, ca
Country Level Units As Of Country Page Afghanistan 0.57 Int $ 2010 Albania 1.93 Int $ 2010 Algeria 1.05 Int $ 2010 Antigua and Barbuda 1.56 Int $ 2010 Argentina 0.68 Int $ 2010 Armenia 0.59 Int $ 2010 Australia 5.13 Int $ 2010 Austria 4.02 Int $ 2010 Azerbaijan 0.65 Int $ 2010 Bahrain 1.45 Int $ 2010 Bangladesh 0.51 Int $ 2010 Barbados 7.79 Int $ 2010 Belarus 0.54 Int $ 2010 Belgium 4.39 Int $ 2010 Belize 4.63 Int $ 2010 Benin 0.96 Int $ 2010 Bolivia 1.25 Int $ 2010 Botswana 5.52 Int $ 2010 Brazil 1.96 Int $ 2010 Brunei 2.29 Int $ 2010 Bulgaria 5.41 Int $ 2010 Burkina Faso 1.17 Int $ 2010 Burundi 0.92 Int $ 2010 Cameroon 1.79 Int $ 2010 Cape Verde 1.39 Int $ 2010 Chad 2.22 Int $ 2010 Chile 2.20 Int $ 2010 China 0.52 Int $ 2010 Colombia 0.88 Int $ 2010 Comoros 1.59 Int $ 2010 Congo 0.94 Int $ 2010 Congo Brazzaville 0.87 Int $ 2010 Costa Rica 1.39 Int $ 2010 Croatia 3.03 Int $ 2010 Cyprus 3.04 Int $ 2010 Czech Republic 3.93 Int $ 2010 Denmark 3.16 Int $ 2010 Djibouti 1.56 Int $ 2010 Dominica 2.63 Int $ 2010 Dominican Republic 4.53 Int $ 2010 Egypt 1.66 Int $ 2010 El Salvador 1.40 Int $ 2010 Eritrea 4.16 Int $ 2010 Estonia 3.20 Int $ 2010 Ethiopia 1.51 Int $ 2010 Finland 3.96 Int $ 2010 France 5.60 Int $ 2010 Gabon 2.44 Int $ 2010 Gambia 1.19 Int $ 2010 Georgia 0.55 Int $ 2010 Germany 4.51 Int $ 2010 Ghana 1.47 Int $ 2010 Greece 2.87 Int $ 2010 Grenada 3.57 Int $ 2010 Guatemala 2.65 Int $ 2010 Guinea 0.43 Int $ 2010 Guinea Bissau 0.86 Int $ 2010 Guyana 3.55 Int $ 2010 Honduras 2.54 Int $ 2010 Hungary 3.42 Int $ 2010 Iceland 6.19 Int $ 2010 India 3.95 Int $ 2010 Indonesia 1.49 Int $ 2010 Iran 0.23 Int $ 2010 Iraq 0.59 Int $ 2010 Ireland 8.62 Int $ 2010 Israel 3.31 Int $ 2010 Italy 4.21 Int $ 2010 Ivory Coast 1.63 Int $ 2010 Jamaica 11.57 Int $ 2010 Japan 1.26 Int $ 2010 Jordan 1.71 Int $ 2010 Kazakhstan 0.62 Int $ 2010 Kenya 1.55 Int $ 2010 Kuwait 1.02 Int $ 2010 Kyrgyzstan 0.40 Int $ 2010 Laos 0.58 Int $ 2010 Latvia 3.42 Int $ 2010 Lebanon 0.76 Int $ 2010 Lesotho 2.72 Int $ 2010 Libya 0.99 Int $ 2010 Lithuania 3.65 Int $ 2010 Luxembourg 3.22 Int $ 2010 Macedonia 1.70 Int $ 2010 Madagascar 1.40 Int $ 2010 Malaysia 3.88 Int $ 2010 Maldives 1.15 Int $ 2010 Mali 0.73 Int $ 2010 Malta 5.42 Int $ 2010 Mauritania 1.39 Int $ 2010 Mauritius 3.51 Int $ 2010 Mexico 2.41 Int $ 2010 Moldova 0.24 Int $ 2010 Mongolia 0.52 Int $ 2010 Montenegro 0.88 Int $ 2010 Morocco 1.87 Int $ 2010 Mozambique 0.90 Int $ 2010 Myanmar 1.05 Int $ 2010 Namibia 4.03 Int $ 2010 Nepal 0.47 Int $ 2010 Netherlands 4.50 Int $ 2010 New Zealand 6.03 Int $ 2010 Nicaragua 2.73 Int $ 2010 Niger 0.78 Int $ 2010 Nigeria 2.42 Int $ 2010 Norway 6.27 Int $ 2010 Oman 1.32 Int $ 2010 Pakistan 0.89 Int $ 2010 Panama 5.23 Int $ 2010 Paraguay 0.51 Int $ 2010 Peru 2.55 Int $ 2010 Philippines 0.82 Int $ 2010 Poland 3.93 Int $ 2010 Portugal 4.45 Int $ 2010 Qatar 1.47 Int $ 2010 Romania 4.44 Int $ 2010 Russia 0.54 Int $ 2010 Rwanda 1.08 Int $ 2010 Saint Kitts and Nevis 2.80 Int $ 2010 Saint Lucia 1.65 Int $ 2010 Saint Vincent and the Grenadines 3.78 Int $ 2010 Samoa 5.51 Int $ 2010 Sao Tome and Principe 0.84 Int $ 2010 Saudi Arabia 1.52 Int $ 2010 Senegal 0.75 Int $ 2010 Serbia 1.55 Int $ 2010 Seychelles 14.06 Int $ 2010 Sierra Leone 0.37 Int $ 2010 Singapore 7.98 Int $ 2010 Slovak Republic 3.78 Int $ 2010 Slovenia 3.49 Int $ 2010 South Africa 2.94 Int $ 2010 Spain 2.59 Int $ 2010 Sri Lanka 1.89 Int $ 2010 Sudan 0.65 Int $ 2010 Suriname 2.54 Int $ 2010 Swaziland 2.01 Int $ 2010 Sweden 4.14 Int $ 2010 Switzerland 2.87 Int $ 2010 Syria 0.76 Int $ 2010 Tajikistan 0.58 Int $ 2010 Tanzania 1.96 Int $ 2010 Thailand 1.75 Int $ 2010 The Bahamas 3.18 Int $ 2010 Togo 1.70 Int $ 2010 Tonga 6.47 Int $ 2010 Trinidad and Tobago 2.93 Int $ 2010 Tunisia 0.62 Int $ 2010 Turkey 3.62 Int $ 2010 Turkmenistan 1.90 Int $ 2010 UAE 0.42 Int $ 2010 Uganda 1.84 Int $ 2010 UK 6.65 Int $ 2010 Ukraine 1.05 Int $ 2010 Uruguay 3.21 Int $ 2010 Uzbekistan 1.00 Int $ 2010 Vanuatu 7.86 Int $ 2010 Venezuela 4.94 Int $ 2010 Vietnam 0.67 Int $ 2010 Yemen 1.40 Int $ 2010 Zambia 1.04 Int $ 2010 Zimbabwe 0.29 Int $ 2010